บริการรับทำบัญชีทุกรูปแบบ

บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการบัญชี การจัดการเกี่ยวกับเอกสารด้านการบัญชี จัดทำสรุปงบประมาณให้เป้นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย บริการจัดทำบัญชีอย่างมืออาชีพ หากว่าตัวเลขทางบัญชีหรือตัวเลขงบดุลเป็นปัญหาสำหรับคุณ เราเป็นธุระจัดการให้อย่างมืออาชีพ

บริการด้านการจดทะเบียน

งานจดทะเบียนหรืองานติดต่อราชการนับว่าเป้นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร แม้ว่าทุกวันนี้ระบบราชการจะพัฒนาไปมากแล้วก็ตาม ยิ่งถ้าตกหล่นเรื่องเอกสารแล้วล่ะก็รับรองว่าคุณอาจจะต้องเสียเวลาเป็นค่อนวันเพื่อดำเนินการจดทะเบียนหรือทำธุรกรรมต่างๆแน่นอน

บริการด้านภาษีอากร

รับเดินเรื่องถาษีอากรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นถาษีเงินได้บุคคล นิติบุคคล ห้างร้านต่างๆ รวมถึงดูแลเรื่องเอกสารประกอบการยื่นภาษี เพื่อให้คุณได้จัดการเกี่ยวกับระบบภาษีที่ถูกต้อง

กิจเจริญการบัญชี รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน ระบบภาษีอากร ครบวงจร

กิจเจริญการบัญชี

 • บริการ รับทำบัญชี ปิดงบบัญชี

 • รับจดทะเบียนต่างๆ งานด้านทะเบียน

 • ให้คำปรึกษาเรื่องภาษีอากร

งานด้านบัญชี

 • ดูแลพร้อมให้คำปรึกษาด้านบัญชี

 • จัดการเรื่องเอกสารทางบัญชีทุกประเภท

 • ตรวจสอบงบการเงินต่างๆ งบการเงินรายปี

 • รับจัดทำบัญชีรายเดือน พร้อมทำรายงาน

 • ตรวจสอบบัญชี

 • วางระบบบัญชี

งานด้านทะเบียน

 • บริการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลต่างๆ

 • จดทะเบียนประกันสังคม

 • งานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 • บริการเรื่องหนังสืออนุญาติทำงานกรณีชาวต่างชาติ

งานด้านภาษีอากร

 • จัดทำภาษีอากรส่งสรรพากร

 • ดูแลและแนะนำเรื่องภาษีอย่างทืออาชีพ

 • วางแผนด้านภาษี

งานด้านกฎหมาย

 • รับปรึกษาทางกฎหมาย คดีความ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา

 • จัดการเดินเรื่องในชั้นศาล ประกันตัว ติดต่อเจ้าหน้าที่ศาล

 • รับปรึกษาเรื่องการขอใบอนุญาติต่างๆที่มีผลทางกฎหมาย

 • รับเป้นที่ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ